Autisme bij meisjes

Er is helaas nog niet zoveel bekend over meisjes met autisme. Dit is jammer, aangezien hierdoor een belangrijke doelgroep wordt gemist. De reden dat meisjes met autisme over het hoofd worden gezien, heeft mogelijk te maken met dat autisme zich anders uit bij meisjes dan bij jongens. Verder is er sprake is van compensatiegedrag en internaliserende problematiek, waardoor zij in de klas minder opvallen en hierdoor worden gemist door de leerkrachten. 

Verschillen tussen jongens en meisjes

Meisjes maken meer contact met anderen, maar doen dit op een claimende en dwingende manier. Daarnaast trekken meisjes met autisme zich minder terug en zijn hun fascinaties qua aard minder afwijkend, waardoor hun gedrag adequater en minder autistisch over komt dan dat van jongens met autisme.

Compensatiegedrag

Meisjes zijn vergeleken met jongens op sociaal en communicatief gebied waarschijnlijk actiever, omdat zij mogelijk de neiging hebben om hun beperkingen te compenseren. Meisjes voelen zich al op heel jonge leeftijd anders dan andere kinderen. Hierdoor proberen ze zich aan te passen om maar niet buiten de groep te vallen.

Comorbiditeit

Meisjes met autisme hebben vaak last van internaliserende problemen zoals angst en somberheid. 

Gemist door leerkrachten

Deze klachten blijken vooral door ouders te worden opgemerkt en minder door leerkrachten. Dit komt wellicht doordat drukke en externaliserende kinderen meer opvallen in een schoolklas dan kinderen met internaliserend gedrag. Een belangrijk gegeven is dat de diagnostiek van autisme vaak plaatsvindt op aandringen van de leerkracht. Het vermoeden is dat een aanzienlijk deel van de meisjes met autisme ‘gemist’ wordt doordat de leerkrachten de problemen niet herkennen.

Bron: Annelies A. Spek 'Autismespectrumstoornis bij meisjes en vrouwen'


Vond je dit een nuttig artikel? Deel het met je vrienden en kennisen