Hechting als beschermende factor

De hechting tussen ouders en kind wordt als een belangrijke beschermende factor gezien. Een goede en dus veilige hechting tussen moeder en kind zou een essentiele voorwaarde zijn om een kind evenwichtig te laten opgroeien. Hechting zou in het bijzonder belangrijk zijn voor de ontwikkeling van gezonde emotionele relaties in het latere leven.

De mogelijkheid voor hechting

Voor een veilige hechting is het echter van groot belang dat een kind tijdens zijn eerste levensjaren zich emotioneel kan hechten aan een verzorger. Een veilige hechting wordt helaas soms onmogelijk gemaakt doordat bijvoorbeeld de ouders komen te overlijden of het kind voor adoptie wordt afgestaan. 

Kwaliteit van opvoeding

Verder speelt de opvoeding een belangrijke rol bij hechting. Zo zou een sensitieve opvoeding bijdragen aan een veilige hechting.  Kenmerkend voor deze opvoeding is dat er snel en accuraat op het kind wordt gereageerd en dat dit op een consequente en gepaste wijze gebeurd. Daarbij wordt het kind liefhebbend en met zorg vastgehouden. 


Vond je dit een nuttig artikel? Deel het met je vrienden en kennisen