Hechtingsproblematiek: herkenning en tips

Hechtingsproblematiek kan optreden door een onderbreking van of breuk in de continuïteit van de verzorging of in de band tussen moeder en kind,  waardoor kinderen al vroeg essentiële dingen tekort komen en zij emotioneel iets missen. 

Hoe herken je hechtingsproblematiek?

 • Extreem aandacht eisen of afstoten
 • Zeer onregelmatig slapen
 • Agressieve gelaatsuitdrukking
 • Verveeld, ongeconcentreerd, destructief in spel
 • Vernielzuchtig, slordig
 • Beloning en straf hebben weinig effect
 • Vindingrijk in pesten en uitspelen
 • Onmiddelijke behoeftebevrediging; geen dank, geen respect
 • Vanaf puberteit seksueel provocerend gedrag
 • Ontbreken van wederkerigheid in relaties

Tips voor de omgang met hechtingsproblematiek: 

 • Onderken allereerst de kenmerken van hechtingsproblematiek; hierdoor is het mogelijk meer begrip op te brengen en adequaat te reageren op hun doen en laten
 • Gebruik een zakelijke, niet-emotionele benadering, blijf stabiel en consequent
 • Benoem het ongewenste gedrag van het kind; wijs een kind nooit persoonlijk af, maar keur gedrag af indien ongepast
 • Voorkom een negatieve interactiespiraal
 • Wees alert op pestgedrag; kinderen met hechtingsproblematiek kunnen erg vindingrijk zijn in pesten en mensen onderling uitspelen
 • Bied structuur, duidelijke grenzen, veiligheid en rust
 • Probeer je in te leven en reageer adequaat
 • Laat het kind succeservaringen opdoen en erg belangrijk: laat het zijn wie het is

Vond je dit een nuttig artikel? Deel het met je vrienden en kennisen