Oorzaken van driftaanvallen

Driftaanvallen kunnen vanaf de peuterleeftijd voorkomen. Deze aanvallen zijn eerder een kwestie van ontlading van agressie dan specifiek op iemand gericht. 

Oorzaken

Een driftaanval kan een reactie zijn op frustraties, op ontwikkelingsconflicten, zoals de koppigheidsfase, of veeleisende ouders. Driftaanvallen kunnen ook bij psychotische kinderen voorkomen. Ouders van kinderen met driftaanvallen vertonen vaak onvoorspelbaar, ambivalent gedrag. 

Afname

Na het vierde jaar nemen de aanvallen snel af en na zes jaar komen ze vrijwel niet meer voor. Er wordt gedacht dat deze afname samenhangt met de mogelijkheid tot verbaliseren, waardoor het kind over een nieuwe, verbale vorm beschikt om het ongenoegen te uiten.


Vond je dit een nuttig artikel? Deel het met je vrienden en kennisen