Waarom zijn kinderen agressief?

Agressiviteit behelst het anderen pijn doen. Dit kan in de fysieke zin zijn, het toedienen van lichamelijk geweld of in de psychische zin, zoals pesten en bedreigen. Ieder kind heeft wel eens last van agressieve gevoelens. Onder bepaalde omstandigheden is agressie heel normaal. Een kind kan bijvoorbeeld boos worden als iets niet lukt of agressief reageren door pijn of angst. 

Imitatie

Kinderen die echter van jongs af aan mensen om zich heen hebben die zich vaak agressief gedragen, maken grote kans dit soort gedrag over te nemen. Een ouder die zijn kind regelmatig slaat, leert zijn kind dat slaan een middel is om te laten zien dat je boos bent. De ouder fungeert als een rolmodel voor het kind. 

Strenge opvoeding

Ouders die te streng zijn voor hun kind of onrechtvaardig met hem omgaan, frustreren hun kind vaker dan nodig is. Het is dan moeilijk voor een kind om zijn agressie te beheersen of zijn gevoelens op een andere manier te uiten, als hij zonder veel respect wordt behandeld door zijn ouders. 

Afgunst

Mogelijk komt agressie voort uit afgunst, het kwaad worden om wat je zelf niet bent of hebt. 

Testosteron

Uit onderzoek komt naar voren dat de mate van het hormoon testosteron in het bloed, samenhangt met de mate van agressie. Jongens zijn over het algemeen agressiever dan meisjes, aangezien zij meer van dit hormoon in hun bloed hebben. 

Hoe agressie af te leren?

Het is goed om kinderen te leren dat anderen pijn doen niet mag. Daarnaast is het belangrijk om kinderen andere mogelijkheden te geven om boosheid te laten merken. Voor jonge kinderen kan het moeilijk zijn om in te leven in anderen. Vanaf een jaar of vier, vijf kun je als ouder het kind uitleggen wat de gevolgen zijn van zijn gedrag ten opzichte van anderen.  Laat het kind eventueel merken dat zijn agressieve gevoel niet slecht is, maar dat de manier waarop hij met deze gevoelens omgaat, soms wel slecht kan zijn. 

 


Vond je dit een nuttig artikel? Deel het met je vrienden en kennisen