Artikelen

 • Hoe ontstaat pesten?

  Pesten is een proces. Eerst wordt er iemand uitgezocht en lastig gevallen. Wanneer het kind op een manier reageert waardoor de pester zich goed voelt, dat wil zeggen: hij voelt zich superieur of vindt het grappig, dan zal hij het kind weer lastig vallen. Vaak erger dan de eerste keer. 

  Een kind dat zich niet verweert, rood wordt of begint te huilen, zich opwindt of laat zien dat hij bang is, vertoont een 'niet coole' reactie. Dit gedrag toont de pestkop dat hij een 'echt' slachtoffer heeft uitgezocht. Van dit kind heeft hij niets te vrezen. 

  Lees meer...

 • Tips voor vergroten zelfvertrouwen kinderen

  Een kind krijgt niet vanzelfsprekend zelfvertrouwen. Ouders kunnen ook geen pakketje 'zelfvertrouwen' meegeven, waar het kind zijn hele jeugd mee door kan komen. Wat ouders echter wel kunnen doen, is de voorwaarde scheppen dat het kind de kans krijgt om het zelfvertrouwen op te bouwen. Er zijn gelukkig een aantal dingen die je als ouder voor je kind kunt doen. 

  Lees meer...

 • ADHD: de gevolgen voor ouders

  De stoornis ADHD vergt van ouders vaak het uiterste. Een kind met ADHD kan zich niet lang op contact concentreren en ouders voelen zich hierdoor vaak afgewezen. Het kind ontglipt ze.

  Wanneer het kind 'doordraait', niet kan stoppen met schreeuwen, schoppen, spullen gooien, geeft dit ouders het gevoel dat er 'een steekje los' zit bij het kind.

  Kinderen met ADHD zijn erg ongeduldig en vergeetachtig, waardoor het zich vaak aan dezelfde steen stoot. Voor ouders kan het erg frustrerend zijn om dit steeds weer te moeten zien.

  Lees meer...

 • Autisme bij meisjes

  Er is helaas nog niet zoveel bekend over meisjes met autisme. Dit is jammer, aangezien hierdoor een belangrijke doelgroep wordt gemist. De reden dat meisjes met autisme over het hoofd worden gezien, heeft mogelijk te maken met dat autisme zich anders uit bij meisjes dan bij jongens. Verder is er sprake is van compensatiegedrag en internaliserende problematiek, waardoor zij in de klas minder opvallen en hierdoor worden gemist door de leerkrachten. 

  Lees meer...

 • Wat is selectief mutisme?

  Selectief mutisme is het consequent niet kunnen spreken in specifieke sociale situaties, ondanks het kunnen spreken in andere.

  Lees meer...

 • Broertjes en zusjes van een kind met Autisme

  Wanneer een kind een diagnose op het Autismespectrum (ASS) heeft gekregen, heeft dit invloed op het hele gezin en zullen alle gezinsleden zich moeten aanpassen.

  Lees meer...

 • Hechting als beschermende factor

  De hechting tussen ouders en kind wordt als een belangrijke beschermende factor gezien. Een goede en dus veilige hechting tussen moeder en kind zou een essentiele voorwaarde zijn om een kind evenwichtig te laten opgroeien. Hechting zou in het bijzonder belangrijk zijn voor de ontwikkeling van gezonde emotionele relaties in het latere leven.

  Lees meer...

 • Sterke kanten van Autisme

  Een kind met autisme brengt vaak veel lastigheden met zich mee. Hierdoor kan het soms moeilijk zijn om als ouder de positieve kanten van het kind te (blijven) zien.

  Daarnaast horen kinderen weleens van anderen dat zij moeilijk contact kunnen maken, geen vrienden kunt maken, dat zij hun gevoel niet kunnen uiten en alles zo lettelijk opvatten. Dit is echter lang niet altijd goed voor het zelfbeeld van het kind.

  Om kinderen en ouders een beetje op weg te helpen, vind je hieronder een opsomming met aan aantal positieve en sterke kanten van Autisme!

  Lees meer...

 • Wat is ODD en hoe ga je er mee om?

  ODD staat voor Oppositional Defiant Disorder ofwel Oppositionele Opstandige Gedragsstoornis. De geëxternaliseerde gedragsstoornis wordt vaak vooraf gegaan door ODD. 

  Gedrag

  Een kind met ODD heeft last van driftaanvallen, maakt ruzie met volwassenen, is opstandig, ergert anderen met opzet, geeft anderen de schuld van eigen gedrag, is prikkelbaar, vaak boos en gepiekeerd, hatelijk en wraakzuchtig.

  Lees meer...

 • Oorzaken van driftaanvallen

  Driftaanvallen kunnen vanaf de peuterleeftijd voorkomen. Deze aanvallen zijn eerder een kwestie van ontlading van agressie dan specifiek op iemand gericht. 

  Oorzaken

  Een driftaanval kan een reactie zijn op frustraties, op ontwikkelingsconflicten, zoals de koppigheidsfase, of veeleisende ouders. Driftaanvallen kunnen ook bij psychotische kinderen voorkomen. Ouders van kinderen met driftaanvallen vertonen vaak onvoorspelbaar, ambivalent gedrag. 

  Lees meer...

Pagina's