Artikelen

 • Geen paniek!

  "En ineens voelde ik me beroerd. Mijn maag draaide om, mijn hart ging sneller kloppen en het zweet brak me uit! Ik dacht dat ik gek werd. Ik ben snel de drukke trein uitgesprongen en op een bankje gaan zitten. Alles om mij heen kwam vreemd over. Na enkele minuten voelde ik me weer de oude."

  Lees meer...

 • Door wie worden wij opgevoed?

  Een kind wordt beïnvloed door zijn of haar ouders, zolang zij leven. De jeugdjaren zijn in dat opzicht het meest intensief en van doorslaggevend belang. Opvoeding kan dan ook als een structurele factor beschouwd worden in de ontwikkeling van het kind.

  Lees meer...

 • Ongeremd, onoplettend en impulsief

  ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Vroeger werd er uitgegaan van een lichte, niet of nauwelijks aanwijsbare beschadiging van de hersenen tijdens te geboorte. Inmiddels wordt er algemeen van uitgegaan dat mensen met ADHD lijden aan een stoornis van de rijping van het centrale zenuwstelstel.

  Lees meer...

 • Autisme

  Autisme, ofwel Autismespectrumstoornis (ASS) is een ontwikkelingsstoornis die zich doorgaans openbaart in de eerste drie levensjaren van een kind. Autisme beïnvloedt communicatie, sociale interactie, voorstellingsvermogen en gedrag.

  Lees meer...

 • Opvoedstijlen

  Dimensies

  De manier van opvoeden kan beschreven worden vanuit de twee dimensies 'steun' en 'controle'. Op deze wijze ontstaan er vier opvoedstijlen: autoritair (weinig steun/veel controle), autoritatief (veel steun/veel controle), permissief (veel steun/weinig controle) en verwaarlozend (weinig steun/weinig controle).

  Lees meer...

Pagina's