Begeleiders

De begeleiding vindt plaats bij het gezin thuis of in diens omgeving. De begeleiders van Phylo worden zorgvuldig geselecteerd en dienen kennis, ervaring en/of affiniteit te hebben met kinderen waarbij sprake is van psychische problematiek.

De begeleiders zijn HBO/universitaire studenten die een pedagogische opleiding volgen zoals kinder- en jeugd psychologie of pedagogiek of (recent) afgestudeerde psychologen of orthopedagogen. Afgestudeerde begeleiders worden ingezet wanneer er sprake is van complexe psychische problematiek en/of een complexe gezinssituatie.

Achterwacht

De begeleiders worden gecoacht door gezinscoördinator; een (ortho)pedagoog met ruime ervaring in het begeleiden van kinderen. De gezinscoördinator is betrokken bij het intakegesprek, de evaluatie momenten en het opstellen van het hulpverleningsplan. 

Werktijden

Als begeleider kan je zowel door de weeks, in het weekend, in de middag of avond worden ingezet. Dit gaat vaak om 1-3 uur per begeleidingsmoment.