Traject

Eerste begeleidingsmomenten 

De eerste begeleidingsmomenten dienen voor een betere kennismaking tussen begeleider en kind. Het is belangrijk dat er een vertrouwensband wordt opgebouwd. Een kind kan alleen leren in een veilige omgeving. Deze kennismaking geeft de begeleider eveneens de mogelijkheid om het hulpverleningsplan verder uit te werken. 

Hulpverleningsplan

In de eerste weken van de begeleiding, vult de begeleider een observatielijst in. Wanneer de begeleider een goed beeld heeft van het kind en doelen, kan er een definitief plan worden opgesteld. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gezinscoördinator. In dit plan staan de situatie en doelen van het kind beschreven en wordt er kort ingegaan op de wijze waarop de doelen bereikt zullen worden. 

Begeleiding

Voor elke begeleiding geldt dat de begeleider bij u thuis komt. De intensiviteit van de begeleiding wordt in overleg bepaald. Gemiddeld komt een begeleider één keer per week voor 2-4 uur. De invulling van de begeleiding hangt af van de opgestelde doelen. 

Evaluatiegesprekken

Om er zeker van te zijn dat de begeleiding die Phylo biedt, aansluit bij u en uw kind, vinden er evaluatiegesprekken plaats. Deze worden in overleg met u ingepland. Bij een evaluatiegesprek zijn ouders, kind (voor een deel), de begeleider en gezinscoördinator aanwezig. Tijdens het gesprek wordt er gekeken naar de begeleidingsdoelen en naar wat er goed en minder goed gaat in de begeleiding.