agressie

Hechtingsproblematiek: herkenning en tips

Hechtingsproblematiek kan optreden door een onderbreking van of breuk in de continuïteit van de verzorging of in de band tussen moeder en kind,  waardoor kinderen al vroeg essentiële dingen tekort komen en zij emotioneel iets missen. 

Mogelijke oorzaken van gedragsstoornissen

De oorzaak van gedragsstoornissen is niet bekend, maar er zijn een aantal factoren die de kans op een gedragsstoornis duidelijk beïnvloeden. Deze factoren kunnen liggen bij het kind zelf, het gezin en de ruimere omgeving.

Waarom zijn kinderen agressief?

Agressiviteit behelst het anderen pijn doen. Dit kan in de fysieke zin zijn, het toedienen van lichamelijk geweld of in de psychische zin, zoals pesten en bedreigen. Ieder kind heeft wel eens last van agressieve gevoelens. Onder bepaalde omstandigheden is agressie heel normaal. Een kind kan bijvoorbeeld boos worden als iets niet lukt of agressief reageren door pijn of angst. 

Oorzaken van driftaanvallen

Driftaanvallen kunnen vanaf de peuterleeftijd voorkomen. Deze aanvallen zijn eerder een kwestie van ontlading van agressie dan specifiek op iemand gericht. 

Oorzaken

Een driftaanval kan een reactie zijn op frustraties, op ontwikkelingsconflicten, zoals de koppigheidsfase, of veeleisende ouders. Driftaanvallen kunnen ook bij psychotische kinderen voorkomen. Ouders van kinderen met driftaanvallen vertonen vaak onvoorspelbaar, ambivalent gedrag. 

Abonneren op agressie