ASS

Tips voor woedeaanvallen bij kinderen met autisme

Kinderen met een stoornis op het autisme spectrum (ASS) blijven vaak langer woedeaanvallen houden (tot op latere leeftijd) dan kinderen zonder ASS. Daarnaast duren de woedeaanvallen vaak langer dan bij andere kinderen. Mogelijke triggers van woede kunnen zijn:

Autisme bij meisjes

Er is helaas nog niet zoveel bekend over meisjes met autisme. Dit is jammer, aangezien hierdoor een belangrijke doelgroep wordt gemist. De reden dat meisjes met autisme over het hoofd worden gezien, heeft mogelijk te maken met dat autisme zich anders uit bij meisjes dan bij jongens. Verder is er sprake is van compensatiegedrag en internaliserende problematiek, waardoor zij in de klas minder opvallen en hierdoor worden gemist door de leerkrachten. 

Broertjes en zusjes van een kind met Autisme

Wanneer een kind een diagnose op het Autismespectrum (ASS) heeft gekregen, heeft dit invloed op het hele gezin en zullen alle gezinsleden zich moeten aanpassen.

Sterke kanten van Autisme

Een kind met autisme brengt vaak veel lastigheden met zich mee. Hierdoor kan het soms moeilijk zijn om als ouder de positieve kanten van het kind te (blijven) zien.

Daarnaast horen kinderen weleens van anderen dat zij moeilijk contact kunnen maken, geen vrienden kunt maken, dat zij hun gevoel niet kunnen uiten en alles zo lettelijk opvatten. Dit is echter lang niet altijd goed voor het zelfbeeld van het kind.

Om kinderen en ouders een beetje op weg te helpen, vind je hieronder een opsomming met aan aantal positieve en sterke kanten van Autisme!

Mijn kind heeft Autisme, wat nu?

Iedere ouder reageert anders op de diagnose van hun kind. Voor sommige ouders is de diagnose ASS een opluchting, omdat nu eindelijk de zorgen van hun kind serieus worden genomen.

Andere ouders voelen zich juist schuldig. Zij zijn bang dat de problematiek het gevolg is van slechte ouderschap. Dit gevoel is echter volledig onterecht, want onderzoek heeft aangetoond dat kinderen geen stoornis in het Autisme Spectrum ontwikkelen door fouten in de opvoeding.

Autisme

Autisme, ofwel Autismespectrumstoornis (ASS) is een ontwikkelingsstoornis die zich doorgaans openbaart in de eerste drie levensjaren van een kind. Autisme beïnvloedt communicatie, sociale interactie, voorstellingsvermogen en gedrag.

Abonneren op ASS