autisme

Tips voor woedeaanvallen bij kinderen met autisme

Kinderen met een stoornis op het autisme spectrum (ASS) blijven vaak langer woedeaanvallen houden (tot op latere leeftijd) dan kinderen zonder ASS. Daarnaast duren de woedeaanvallen vaak langer dan bij andere kinderen. Mogelijke triggers van woede kunnen zijn:

Wat is MCDD?

Meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis, ofwel MCDD, is niet opgenomen in de DSM-V, maar onderzoekers zijn het er over eens dat er sprake is van een drietal stoornissen in:

Autisme bij meisjes

Er is helaas nog niet zoveel bekend over meisjes met autisme. Dit is jammer, aangezien hierdoor een belangrijke doelgroep wordt gemist. De reden dat meisjes met autisme over het hoofd worden gezien, heeft mogelijk te maken met dat autisme zich anders uit bij meisjes dan bij jongens. Verder is er sprake is van compensatiegedrag en internaliserende problematiek, waardoor zij in de klas minder opvallen en hierdoor worden gemist door de leerkrachten. 

Broertjes en zusjes van een kind met Autisme

Wanneer een kind een diagnose op het Autismespectrum (ASS) heeft gekregen, heeft dit invloed op het hele gezin en zullen alle gezinsleden zich moeten aanpassen.

Sterke kanten van Autisme

Een kind met autisme brengt vaak veel lastigheden met zich mee. Hierdoor kan het soms moeilijk zijn om als ouder de positieve kanten van het kind te (blijven) zien.

Daarnaast horen kinderen weleens van anderen dat zij moeilijk contact kunnen maken, geen vrienden kunt maken, dat zij hun gevoel niet kunnen uiten en alles zo lettelijk opvatten. Dit is echter lang niet altijd goed voor het zelfbeeld van het kind.

Om kinderen en ouders een beetje op weg te helpen, vind je hieronder een opsomming met aan aantal positieve en sterke kanten van Autisme!

Abonneren op autisme