Autisme Spectrum Stoornis

Wat is MCDD?

Meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis, ofwel MCDD, is niet opgenomen in de DSM-V, maar onderzoekers zijn het er over eens dat er sprake is van een drietal stoornissen in:

Autisme bij meisjes

Er is helaas nog niet zoveel bekend over meisjes met autisme. Dit is jammer, aangezien hierdoor een belangrijke doelgroep wordt gemist. De reden dat meisjes met autisme over het hoofd worden gezien, heeft mogelijk te maken met dat autisme zich anders uit bij meisjes dan bij jongens. Verder is er sprake is van compensatiegedrag en internaliserende problematiek, waardoor zij in de klas minder opvallen en hierdoor worden gemist door de leerkrachten. 

Broertjes en zusjes van een kind met Autisme

Wanneer een kind een diagnose op het Autismespectrum (ASS) heeft gekregen, heeft dit invloed op het hele gezin en zullen alle gezinsleden zich moeten aanpassen.

Abonneren op Autisme Spectrum Stoornis