frustraties

Oorzaken van driftaanvallen

Driftaanvallen kunnen vanaf de peuterleeftijd voorkomen. Deze aanvallen zijn eerder een kwestie van ontlading van agressie dan specifiek op iemand gericht. 

Oorzaken

Een driftaanval kan een reactie zijn op frustraties, op ontwikkelingsconflicten, zoals de koppigheidsfase, of veeleisende ouders. Driftaanvallen kunnen ook bij psychotische kinderen voorkomen. Ouders van kinderen met driftaanvallen vertonen vaak onvoorspelbaar, ambivalent gedrag. 

Abonneren op frustraties