gedrag

Waarom zijn kinderen agressief?

Agressiviteit behelst het anderen pijn doen. Dit kan in de fysieke zin zijn, het toedienen van lichamelijk geweld of in de psychische zin, zoals pesten en bedreigen. Ieder kind heeft wel eens last van agressieve gevoelens. Onder bepaalde omstandigheden is agressie heel normaal. Een kind kan bijvoorbeeld boos worden als iets niet lukt of agressief reageren door pijn of angst. 

ADHD: de gevolgen voor ouders

De stoornis ADHD vergt van ouders vaak het uiterste. Een kind met ADHD kan zich niet lang op contact concentreren en ouders voelen zich hierdoor vaak afgewezen. Het kind ontglipt ze.

Wanneer het kind 'doordraait', niet kan stoppen met schreeuwen, schoppen, spullen gooien, geeft dit ouders het gevoel dat er 'een steekje los' zit bij het kind.

Kinderen met ADHD zijn erg ongeduldig en vergeetachtig, waardoor het zich vaak aan dezelfde steen stoot. Voor ouders kan het erg frustrerend zijn om dit steeds weer te moeten zien.

Wat is ODD en hoe ga je er mee om?

ODD staat voor Oppositional Defiant Disorder ofwel Oppositionele Opstandige Gedragsstoornis. De geëxternaliseerde gedragsstoornis wordt vaak vooraf gegaan door ODD. 

Gedrag

Een kind met ODD heeft last van driftaanvallen, maakt ruzie met volwassenen, is opstandig, ergert anderen met opzet, geeft anderen de schuld van eigen gedrag, is prikkelbaar, vaak boos en gepiekeerd, hatelijk en wraakzuchtig.

ADHD gedrag begrijpen

Kinderen met ADHD zijn vaak aan het moment overgeleverd. Zij worden altijd meegesleurd door wat op dat moment gebeurd.

ADHD-gedrag wordt begrijpelijk als je beseft dat het is gebaseerd op reacties waar alleen hier en nu een rol speelt. Kinderen met ADHD geven echter wel om de toekomst, maar de toekomst en het verleden bestaan eenvoudig op het moment niet. Zo zit de stoornis nu eenmaal in elkaar.

Door wie worden wij opgevoed?

Een kind wordt beïnvloed door zijn of haar ouders, zolang zij leven. De jeugdjaren zijn in dat opzicht het meest intensief en van doorslaggevend belang. Opvoeding kan dan ook als een structurele factor beschouwd worden in de ontwikkeling van het kind.

Abonneren op gedrag