gezin

Mogelijke oorzaken van gedragsstoornissen

De oorzaak van gedragsstoornissen is niet bekend, maar er zijn een aantal factoren die de kans op een gedragsstoornis duidelijk beïnvloeden. Deze factoren kunnen liggen bij het kind zelf, het gezin en de ruimere omgeving.

Broertjes en zusjes van een kind met Autisme

Wanneer een kind een diagnose op het Autismespectrum (ASS) heeft gekregen, heeft dit invloed op het hele gezin en zullen alle gezinsleden zich moeten aanpassen.

Mijn kind heeft Autisme, wat nu?

Iedere ouder reageert anders op de diagnose van hun kind. Voor sommige ouders is de diagnose ASS een opluchting, omdat nu eindelijk de zorgen van hun kind serieus worden genomen.

Andere ouders voelen zich juist schuldig. Zij zijn bang dat de problematiek het gevolg is van slechte ouderschap. Dit gevoel is echter volledig onterecht, want onderzoek heeft aangetoond dat kinderen geen stoornis in het Autisme Spectrum ontwikkelen door fouten in de opvoeding.

Door wie worden wij opgevoed?

Een kind wordt beïnvloed door zijn of haar ouders, zolang zij leven. De jeugdjaren zijn in dat opzicht het meest intensief en van doorslaggevend belang. Opvoeding kan dan ook als een structurele factor beschouwd worden in de ontwikkeling van het kind.

Opvoedstijlen

Dimensies

De manier van opvoeden kan beschreven worden vanuit de twee dimensies 'steun' en 'controle'. Op deze wijze ontstaan er vier opvoedstijlen: autoritair (weinig steun/veel controle), autoritatief (veel steun/veel controle), permissief (veel steun/weinig controle) en verwaarlozend (weinig steun/weinig controle).

Abonneren op gezin