Hechting

Hechtingsproblematiek: herkenning en tips

Hechtingsproblematiek kan optreden door een onderbreking van of breuk in de continuïteit van de verzorging of in de band tussen moeder en kind,  waardoor kinderen al vroeg essentiële dingen tekort komen en zij emotioneel iets missen. 

Hechting als beschermende factor

De hechting tussen ouders en kind wordt als een belangrijke beschermende factor gezien. Een goede en dus veilige hechting tussen moeder en kind zou een essentiele voorwaarde zijn om een kind evenwichtig te laten opgroeien. Hechting zou in het bijzonder belangrijk zijn voor de ontwikkeling van gezonde emotionele relaties in het latere leven.

Abonneren op Hechting