jongens

Jongens met ADHD: controle houden of loslaten?

De relatie tussen ouders en kinderen is een van de meest intieme relaties die mensen ervaren tijdens hun leven. Ouder-kind relaties zijn belangrijk omdat zij zowel centraal staan in het leven van het kind als van de ouder. Voor het kind biedt deze relatie een van de belangrijkste omgevingen waarin zij zich kunnen ontwikkelen als individuen en leden van de maatschappij. De relatie tussen ouders en kinderen kan verstoord raken. Wat is er bekend over de relatie tussen ouders en jongens met ADHD?

Waarom zijn kinderen agressief?

Agressiviteit behelst het anderen pijn doen. Dit kan in de fysieke zin zijn, het toedienen van lichamelijk geweld of in de psychische zin, zoals pesten en bedreigen. Ieder kind heeft wel eens last van agressieve gevoelens. Onder bepaalde omstandigheden is agressie heel normaal. Een kind kan bijvoorbeeld boos worden als iets niet lukt of agressief reageren door pijn of angst. 

Abonneren op jongens