kind

Hechtingsproblematiek: herkenning en tips

Hechtingsproblematiek kan optreden door een onderbreking van of breuk in de continuïteit van de verzorging of in de band tussen moeder en kind,  waardoor kinderen al vroeg essentiële dingen tekort komen en zij emotioneel iets missen. 

Tips voor vergroten zelfvertrouwen kinderen

Een kind krijgt niet vanzelfsprekend zelfvertrouwen. Ouders kunnen ook geen pakketje 'zelfvertrouwen' meegeven, waar het kind zijn hele jeugd mee door kan komen. Wat ouders echter wel kunnen doen, is de voorwaarde scheppen dat het kind de kans krijgt om het zelfvertrouwen op te bouwen. Er zijn gelukkig een aantal dingen die je als ouder voor je kind kunt doen. 

Abonneren op kind