Opvoeding

Waarom zijn kinderen agressief?

Agressiviteit behelst het anderen pijn doen. Dit kan in de fysieke zin zijn, het toedienen van lichamelijk geweld of in de psychische zin, zoals pesten en bedreigen. Ieder kind heeft wel eens last van agressieve gevoelens. Onder bepaalde omstandigheden is agressie heel normaal. Een kind kan bijvoorbeeld boos worden als iets niet lukt of agressief reageren door pijn of angst. 

Hechting als beschermende factor

De hechting tussen ouders en kind wordt als een belangrijke beschermende factor gezien. Een goede en dus veilige hechting tussen moeder en kind zou een essentiele voorwaarde zijn om een kind evenwichtig te laten opgroeien. Hechting zou in het bijzonder belangrijk zijn voor de ontwikkeling van gezonde emotionele relaties in het latere leven.

Door wie worden wij opgevoed?

Een kind wordt beïnvloed door zijn of haar ouders, zolang zij leven. De jeugdjaren zijn in dat opzicht het meest intensief en van doorslaggevend belang. Opvoeding kan dan ook als een structurele factor beschouwd worden in de ontwikkeling van het kind.

Opvoedstijlen

Dimensies

De manier van opvoeden kan beschreven worden vanuit de twee dimensies 'steun' en 'controle'. Op deze wijze ontstaan er vier opvoedstijlen: autoritair (weinig steun/veel controle), autoritatief (veel steun/veel controle), permissief (veel steun/weinig controle) en verwaarlozend (weinig steun/weinig controle).

Abonneren op Opvoeding