opvoedstijl

Mogelijke oorzaken van gedragsstoornissen

De oorzaak van gedragsstoornissen is niet bekend, maar er zijn een aantal factoren die de kans op een gedragsstoornis duidelijk beïnvloeden. Deze factoren kunnen liggen bij het kind zelf, het gezin en de ruimere omgeving.

Opvoedstijlen

Dimensies

De manier van opvoeden kan beschreven worden vanuit de twee dimensies 'steun' en 'controle'. Op deze wijze ontstaan er vier opvoedstijlen: autoritair (weinig steun/veel controle), autoritatief (veel steun/veel controle), permissief (veel steun/weinig controle) en verwaarlozend (weinig steun/weinig controle).

Abonneren op opvoedstijl