stoornis

Wat is NLD en hoe ga je er mee om?

NLD staat voor Non-verbal Learning Disability en wordt gekenmerkt door functiestoornissen in de rechter hersenhelft. De gevolgen van deze stoornis worden dan ook het meest aangetroffen bij taken en vaardigheden die vanuit de rechterhemisfeer worden aangestuurd. 

Hechtingsproblematiek: herkenning en tips

Hechtingsproblematiek kan optreden door een onderbreking van of breuk in de continuïteit van de verzorging of in de band tussen moeder en kind,  waardoor kinderen al vroeg essentiële dingen tekort komen en zij emotioneel iets missen. 

Mogelijke oorzaken van gedragsstoornissen

De oorzaak van gedragsstoornissen is niet bekend, maar er zijn een aantal factoren die de kans op een gedragsstoornis duidelijk beïnvloeden. Deze factoren kunnen liggen bij het kind zelf, het gezin en de ruimere omgeving.

Waarom hebben kinderen met ADHD vaak last van overgewicht?

Hoewel dit in strijd lijkt te zijn met de bewegelijkheid van deze kinderen, blijken kinderen met ADHD vaak te dik te zijn. Dit heeft mogelijk te maken met dat deze kinderen last hebben van impulsiviteit, gevoelig zijn voor beloningen en moeite hebben met planning en organisatie. 

Tips voor woedeaanvallen bij kinderen met autisme

Kinderen met een stoornis op het autisme spectrum (ASS) blijven vaak langer woedeaanvallen houden (tot op latere leeftijd) dan kinderen zonder ASS. Daarnaast duren de woedeaanvallen vaak langer dan bij andere kinderen. Mogelijke triggers van woede kunnen zijn:

ADHD: de gevolgen voor ouders

De stoornis ADHD vergt van ouders vaak het uiterste. Een kind met ADHD kan zich niet lang op contact concentreren en ouders voelen zich hierdoor vaak afgewezen. Het kind ontglipt ze.

Wanneer het kind 'doordraait', niet kan stoppen met schreeuwen, schoppen, spullen gooien, geeft dit ouders het gevoel dat er 'een steekje los' zit bij het kind.

Kinderen met ADHD zijn erg ongeduldig en vergeetachtig, waardoor het zich vaak aan dezelfde steen stoot. Voor ouders kan het erg frustrerend zijn om dit steeds weer te moeten zien.

Autisme bij meisjes

Er is helaas nog niet zoveel bekend over meisjes met autisme. Dit is jammer, aangezien hierdoor een belangrijke doelgroep wordt gemist. De reden dat meisjes met autisme over het hoofd worden gezien, heeft mogelijk te maken met dat autisme zich anders uit bij meisjes dan bij jongens. Verder is er sprake is van compensatiegedrag en internaliserende problematiek, waardoor zij in de klas minder opvallen en hierdoor worden gemist door de leerkrachten. 

Wat is selectief mutisme?

Selectief mutisme is het consequent niet kunnen spreken in specifieke sociale situaties, ondanks het kunnen spreken in andere.

Wat is ODD en hoe ga je er mee om?

ODD staat voor Oppositional Defiant Disorder ofwel Oppositionele Opstandige Gedragsstoornis. De geëxternaliseerde gedragsstoornis wordt vaak vooraf gegaan door ODD. 

Gedrag

Een kind met ODD heeft last van driftaanvallen, maakt ruzie met volwassenen, is opstandig, ergert anderen met opzet, geeft anderen de schuld van eigen gedrag, is prikkelbaar, vaak boos en gepiekeerd, hatelijk en wraakzuchtig.

ADHD gedrag begrijpen

Kinderen met ADHD zijn vaak aan het moment overgeleverd. Zij worden altijd meegesleurd door wat op dat moment gebeurd.

ADHD-gedrag wordt begrijpelijk als je beseft dat het is gebaseerd op reacties waar alleen hier en nu een rol speelt. Kinderen met ADHD geven echter wel om de toekomst, maar de toekomst en het verleden bestaan eenvoudig op het moment niet. Zo zit de stoornis nu eenmaal in elkaar.

Abonneren op stoornis