Traject

Eerste oppas- of begeleidingsmomenten 

De eerste oppas- of begeleidingsmomenten dienen voor een betere kennismaking tussen specialist en kind. Het is belangrijk dat er een vertrouwensband wordt opgebouwd en in een veilige omgeving wordt gecreëerd door het bieden van overzicht, rust en duidelijke grenzen.

Hulpverleningsplan

In de eerste weken van het oppassen of begeleiden, vult de specialist een observatielijst en plan van aanpak in. Phylo stelt een hulpverleningsplan op naar aanleiding van het intakegesprek, de kennismaking, observatielijst en het plan van aanpak. Dit plan bestaat uit een korte anamnese, globale doelen van het kind en de daarbij behorende aanpak.

De specialist

De specialist komt bij u thuis. Het oppassen en begeleiden vindt zowel overdag, in de avond, door de week en in het weekend plaats. De intensiviteit van het contact wordt in overleg bepaald.

Ondersteuning van de gezinscoördinator

Alle specialisten worden ondersteund door een gezinscoördinator (een ervaren (ortho)pedagoog).