Traject

Screening

Na de aanmelding nemen wij contact met u op voor een allereerste screening. Tijdens dit gesprek proberen wij een globaal beeld te krijgen van uw hulpvraag. Uw ontvangt alvast een handboek waarin onze werkwijze wordt uitgelegd en onze algemene voorwaarden staan. Een gezin kan bij Phylo worden aangemeld vanaf 3 uur per oppas/begeleidingsmoment. Wij werken momenteel in regio Utrecht, Amersfoort en Amsterdam. Woont u elders? Neem dan contact met ons op, dan kijken wij naar de mogelijkheden.

Intake

Phylo stelt een intakeverslag op naar aanleiding van het intakegesprek en de kennismaking. Dit verslag bestaat uit de hulpvraag, een korte anamnese en globale doelen van het kind. In de eerste weken van het oppassen of begeleiden, observeert de specialist het kind en maakt samen met de gezinscoördinator een plan van aanpak.

Eerste oppas- of begeleidingsmomenten

De eerste oppas- of begeleidingsmomenten dienen voor een betere kennismaking tussen specialist en kind. Het is belangrijk dat er een vertrouwensband wordt opgebouwd en in een veilige omgeving wordt gecreëerd door het bieden van overzicht, rust en duidelijke grenzen.

Intakeverslag

Phylo stelt een intakeverslag op naar aanleiding van het intakegesprek en de kennismaking. Dit verslag bestaat uit de hulpvraag, een korte anamnese en globale doelen van het kind. In de eerste weken van het oppassen of begeleiden, observeert de specialist het kind en maakt samen met de gezinscoördinator een plan van aanpak.

Evalueren

Elk traject van Phylo wordt geëvalueerd en de frequentie hiervan, wordt in onderling overleg afgesproken. Bij dit gesprek zijn in ieder geval aanwezig: de specialist, de gezinscoördinator en de ouder(s). Afhankelijk van de leeftijd(en) zal(/zullen) ook de kind(eren) aanwezig zijn bij het gesprek. Van dit gesprek wordt een verslag geschreven en wordt het plan van aanpak indien nodig bijgewerkt. Ook worden de bestaande afspraken geëvalueerd en eventueel nieuwe afspraken gemaakt.

De specialist

De specialist komt bij u thuis. Het oppassen en begeleiden vindt zowel overdag, in de avond, door de week en in het weekend plaats. De intensiviteit van het contact wordt in overleg bepaald.

Ondersteuning van de gezinscoördinator

Alle specialisten worden ondersteund door een gezinscoördinator (een ervaren (ortho)pedagoog).