Traject

Eerste oppasmomenten 

De eerste oppasmomenten dienen voor een betere kennismaking tussen oppasser en kind. Het is belangrijk dat er een vertrouwensband wordt opgebouwd en in een veilige omgeving wordt gecreëerd door het bieden van overzicht, rust en duidelijke grenzen.

Hulpverleningsplan

In de eerste weken van het oppassen, vult de oppasser een observatielijst in. Phylo stelt een hulpverleningsplan op naar aanleiding van het intakegesprek, de kennismaking en de observatielijst. Dit plan bestaat uit een korte anamnese, globale doelen van het kind en de daarbij behorende aanpak.

Gespecialiseerde oppas

De oppasser komt bij u thuis. Het oppassen vindt zowel overdag, in de avond, door de week en in het weekend plaats. De intensiviteit van het oppassen wordt in overleg bepaald.

Ondersteuning van de gezinscoördinator

Alle oppassers worden ondersteund door een gezinscoördinator (een ervaren orthopedagoog).