Doelgroep

Phylo is bedoeld voor kinderen en jongeren die net even wat extra hulp kunnen gebruiken. Bovendien zijn wij er voor kinderen waarbij sprake is van uiteenlopende psychische problematiek.

Problematiek

Hierbij kan gedacht worden aan 

 • Negatief zelfbeeld
 • Stoornis op het Autisme Spectrum
 • AD(H)D
 • Sociale angst
 • ODD/gedragsproblemen
 • Faalangst
 • Pesten/gepest worden
 • NLD
 • MCDD
 • Verstandelijke/lichamelijke beperking
 • Hoogbegaafdheid
 • Depressie

Deze problematiek uit zich bijvoorbeeld in lastigheden zoals dat uw kind schoolwerk niet op orde kan krijgen, zichzelf niet kan vermaken, beperkte interesses heeft, zich niet weet te redden buitenshuis (in de supermarkt, met het openbaar vervoer), moeite heeft met het maken van vrienden, te maken heeft met onzekerheid, brutaal kan zijn, beperkt sociaal vaardig is etc. 

Contra indicatie

Kinderen waarbij sprake is van dusdanige (complexe) problematiek, dat een aantal uur begeleiding per week onvoldoende ondersteuning biedt. Dit zal tijdens het intakegesprek besproken worden.