Doelgroep

Phylo is bedoeld voor kinderen en jongeren die net even wat extra hulp kunnen gebruiken. Bovendien zijn wij er voor kinderen waarbij sprake is van uiteenlopende psychische problematiek.

Problematiek

Hierbij kan gedacht worden aan 

 • Negatief zelfbeeld
 • Stoornis op het Autisme Spectrum
 • AD(H)D
 • Sociale angst
 • ODD/gedragsproblemen
 • Faalangst
 • Pesten/gepest worden
 • NLD
 • MCDD
 • Verstandelijke/lichamelijke beperking
 • Hoogbegaafdheid
 • Depressie

Deze problematiek uit zich bijvoorbeeld in lastigheden zoals dat uw kind schoolwerk niet op orde kan krijgen, zichzelf niet kan vermaken, beperkte interesses heeft, zich niet weet te redden buitenshuis (in de supermarkt, met het openbaar vervoer), moeite heeft met het maken van vrienden, te maken heeft met onzekerheid, brutaal kan zijn, beperkt sociaal vaardig is etc. 

Contra indicatie

Kinderen waarbij sprake is van dusdanige (complexe) problematiek, dat een aantal uur begeleiding per week onvoldoende ondersteuning biedt. Dit zal tijdens het intakegesprek besproken worden. 

Geen bemiddelingsbureau of online-platform

Wij nemen alle oppassers en begeleiders in dienst en bieden coaching en trainingen aan. Als je als ouder/verzorger alleen een oppas of begeleider zoekt en geen hulpverleningsplan of plan van aanpak wenst, is Phylo mogelijk niet de juiste organisatie voor jullie. Wij blijven altijd als achterwacht betrokken en werken alleen met oppassers, begeleiders en gezinscoördinatoren die op ons kantoor gescreend zijn en een pedagogische achtergrond hebben.